Rehabilitering och träning

013 – 482 04 40

Rehabilitering och träning är viktigt för att återskapa normal funktion i nerv-, muskel- och skelettsystemet. Typen av träning och kvaliteten vid utförandet är helt avgörande för resultatet. Att använda sig av ett generaliserat tillvägagångssätt ger allt som oftast generella resultat. Vår ambition är att skräddarsy rehabiliteringsövningar och träning till just dina behov. Behöver du ökad flexibilitet och rörlighet, förbättrad bålstabilitet eller har ditt nervsystem ”glömt” hur det ska skapa en naturlig och korrekt rörelse. Genom kunskap i rygg- och bålstabiliserande träning, funktionell träning och även genom att analysera funktionen av de neurologiska mekanismer som ligger bakom kontrollen av kroppshållningen och balansen, kan vi upprätta rehabiliterings- och träningsprogram som är skräddarsydda till just dina behov.

Det är viktigt att poängtera att vi ofta ser exempel på patienter som påbörjat rehabilitering i form av stabiliseringsträning utan någon egentlig åtgärd för att normalisera ryggraden och därmed nervsystemets funktion. Följden av att påbörja stabilitetsträning innan ryggradsfunktionen normaliserats kan då bli att man försämras ytterligare med anledning av att kroppen inte fungerar optimalt och kan tillgodogöra sig träningen. Genom att först utföra kiropraktisk ledbehandling för att normalisera funktionen och sedan komplettera detta med specifika korrigerande övningar kan vi uppnå varaktiga resultat. Övningarna kan utföras direkt efter behandlingen på kliniken och även som egenvård i form av hemövningar. För att uppnå bästa resultat med behandlingen hos oss har du själv ansvar för att utföra de rekommenderade övningarna mellan besöken på Kiropraxis.

Hör av dig!