Rygg

013 – 482 04 40

När du får akuta besvär från ryggen ska du så snart som möjligt kontakta din kiropraktor för att få en relevant undersökning av dina problem. Att du snabbt kommer under behandling kan påskynda läkningsprocessen så att du kan återgå till ditt vanliga liv.

Ryggsmärtor / Ryggskott

Ryggsmärtor, ryggvärk, ryggskott eller ont i ryggen är vanligt och kostsamt för samhället. Man har beräknat att upp mot 80% av en normalbefolkning drabbas av ryggsmärtor någon gång under livet. Ryggskott är en populär term för akuta ländryggsmärtor (akut lumbago) och är ett smärtsamt, men som regel ett ofarligt tillstånd. Ryggvärk är den tredje vanligaste diagnosen bland långtidssjukskrivningar. Orsaken till ländryggsmärta i det enskilda fallet är ofta oklart och är sannolikt multifaktoriellt.

 

Vanliga symtom

Ryggvärk kan uppstå akut eller gradvis. Till de vanligaste symtomen hör smärtsam och stel korsrygg som oftast är värst på morgonen och när man sitter. Oftast känns det bättre när man går eller ligger ner. Ryggen kan även kännas instabil och smärtorna är ofta koncentrerade runt höft och ben. Ibland blir ryggen sned för att undgå den värsta smärtan.

 

Vanliga orsaker

Orsakerna till akuta ryggsmärtor är många och ibland komplexa. Därför måste förebyggande åtgärder och behandling anpassas individuellt och ses i ett helhetsperspektiv. Vanliga utlösande orsaker är snöskottning, tunga lyft och ommöbleringar. Andra riskfaktorer inkluderar felaktig hållning, dålig arbetsmiljö, övervikt, rökning, fel- och överbelastning, psykiska belastningar och vantrivsel. Ryggont kan bero på ärftlighet och minskad fysisk aktivitet.

 

Omfattning och varaktighet

Nästan alla har haft ont i ryggen någon gång och 4 av 5 personer har ont i ryggen någon gång i livet. Hälften av oss har haft symtom det senaste året. 1 av 10 har ryggsmärtor just nu. Hos de flesta är ryggvärken återkommande efter att man drabbats första gången. Ibland kommer den tillbaka ofta och regelbundet medan hos andra försvinner den och återkommer långt senare.

 

Diskbråck

Vid diskbråck har disken, som är en geléaktig broskskiva, mellan kotorna skadats och ändrat form, så att en del av disken buktar ut och flyter ut i rotkanalen i ryggraden. Därmed trycker den på en, eller i värsta fall på flera av, nerverna som är belägna i området. Symtomen är ofta kraftig ilande smärtutstrålning i benet, liknande den som kan uppstå vid tandvärk när tandrotsnerven är påverkad. Utöver smärtan kan man även få känselbortfall i det hudområde som nerven försörjer och man kan även få en kraftnedsättning i foten som kan yttra sig som en ”dropp-fot”. Många har mindre diskbråck som inte ger några besvär.

 

Diskbråck läker oftast ut av sig självt, oftast efter några månader. Behandlingen, som går ut på att lindra smärtan, består i första hand av smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner som med fördel kan kompletteras med behandling hos kiropraktor.

 

Kiropraktisk behandling

Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor vikt vid att se patienten som helhet. Samarbete mellan olika terapeuter kan vara av nytta. Kiropraktorn använder en rad olika metoder för att upprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem och därmed minska smärta. Målet är att så snabbt som möjligt lindra symtomen för att kunna fokusera på att normalisera hållning, funktion och rygghälsa.

 

 

Ischialgi och Ischias

Ischiasnerven är kroppens tjockaste nerv och är egentligen en samling av ett flertal nervtrådar. Den löper ut från korsryggen, genom sätet, ner i baksidan av låret och underbenet och har förgreningar ända ner till tårna. När denna nerv kommer i kläm i uppstår utstrålande smärta ner i benet som kallas ischias.

 

Ischialgi

Smärta som strålar från ryggen till säte, lår och underben är ett besläktat tillstånd som kallas ischialgi eller ”falsk ischias”. Det uppstår när muskulatur och leder i nedre delen av ryggen, bäckenet och höftpartiet blir så irriterat eller inflammerat att smärtor sprider sig ned över benet. Detta tillstånd är mycket vanligare än ”äkta” ischias. Ischialgi kan inte opereras men blir ofta bättre med kiropraktorbehandling.

 

Vanliga orsaker

 • Ledlåsningar
 • Muskelknutar i rygg och säte
 • Seninflammationer i säte och höft
 • Skador i disken mellan två kotor

 

Vanliga symtom

Smärtor som strålar till säte och lår, men sällan nedanför knäet. Milda till intensiva smärtor. Molande konstant smärta, som kan vara svår att lokalisera. Muskelsvaghet och domningar.

 

Ischias

Orsakas vanligen av inflammation runt en nervrot som uppstår vid akut diskbråck i nedre delen av korsryggen eller från förkalkningar och slitage som gör det trångt för nerven och dess blodkärl.

 

Vanliga symtom

Ischias kan ge följande symtom och smärtor längs ischiasnerven på baksidan av låret och underbenet och ända ner i foten. Ischias strålar nedanför knäet, ofta med domningar eller ”sockerdrickskänsla” i foten och benet. Smärtan upplevs vanligtvis som skarp, intensiv och väldefinierad, ofta beskrivs den som en ”elektrisk ström” eller som kramper inne i benet. Vid en neurologisk undersökning kan någon av reflexerna vara svagare eller borta. Nedsatt känsel i huden eller minskad kraft i enskilda muskelgrupper kan förekomma. Det gör ofta ont att sträcka ut foten helt eller att böja sig framåt. Mellan 5 och 10% av patienter med ryggsmärtor har även ischias. Ischias är mycket smärtsamt och ofta långvarigt, dock blir 80% av de drabbade av med smärtan inom ca 3 månader. Bara ca 5% av patienter med diskbråck och ischias blir opererade.

Kiropraktorn kan ställa rätt diagnos och berätta om du har ”äkta” ischias eller ischialgi. Kiropraktorn kan därefter föreslå behandlingsform. Syftet med kiropraktorbehandling är att återställa god ledfunktion och minska smärtan. Huvudsakligen används en rad tekniker och metoder för att med händerna återställa normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystemet. Därmed förbättras blodcirkulationen så att reparationsprocessen i nerven och i disken stimuleras och slaggprodukter som irriterar nerven transporteras bort. Det är tryggt att gå till kiropraktorn även med diskbråck.

 

 

Smärtor i bröstryggen

Smärtor mellan skulderbladen är vanliga och kan vara förknippat med att smärtan strålar upp mot nacken, ut i armarna eller fram till bröstet. Det händer att smärtan är så pass kraftig att man söker sig till akutmottagning för att man befarar hjärtbesvär. Har du ett eller flera symtom eller stor risk för hjärtsjukdom, bör du söka läkarhjälp. Klassiska varningstecken på en hjärtinfarkt eller kärlkramp är starka, tryckande smärtor, ofta som ett band runt bröstet. Smärtan kan stråla upp till nacken och ut i armen, vanligtvis på den vänstra sidan men även på den högra. Besvären förvärras vid fysisk ansträngning som kräver mer av hjärtats funktion, som att springa eller gå snabbt. Smärtan är ofta även förknippad med andningssvårigheter, att man är blek och svettig samt andfådd med hög puls. Riskfaktorer för hjärtinfarkt eller kärlkramp är rökning, över 50 års ålder, diabetes samt kända hjärt- och kärlsjukdomar/-problem som till exempel högt blodtryck. Om du inte uppvisar några tecken på hjärtsjukdom eller om läkare konstaterat att så inte är fallet, kan en kiropraktor undersöka om orsaken till symtomen kan vara kopplat till felfunktioner i muskel- eller skelettsystemet.

 

Vanliga symtom när bröstsmärtorna kommer från muskel- eller skelettsystemet är skarpa, krampaktiga smärtor i bröstet, ofta på sidan. Smärtan strålar från ryggen och fram mot bröstet. Konstant värk som kan hålla i sig i timmar eller dagar speciellt vid vila. Försämring vid användning av armarna, nackrörelser eller vid djup inandning. Smärtorna varierar med kroppsställningen. Tidigare problem med rygg och nacken är också vanligt.

 

Orsaker till symtomen kan vara:

 • Akuta funktionsstörningar (låsningar) i lederna mellan revben och ryggrad.
 • Öm och spänd muskulatur i bröst och bröstkorg.
 • Dålig hållning eller ensidig arbetsställning.
 • Stress och spänningar.
 • Ångest eller depression påverkar både hållning, andning och smärtupplevelser.
 • Revbensbrott
 • Kompressionsfrakturer vid benskörhet
 • Diskbråck i nacken.

 

Vi har alla naturligtvis stor respekt för bröstsmärtor av oro för hjärtbesvär. Ta därför alltid bröstsmärtor på allvar. Det är dock endast var femte patient med bröstsmärtor som faktiskt har hjärtproblem. Vanligare är att bröstsmärtor orsakas av muskelspänningar och dysfunktioner i bröstryggen.

Många upplever att de får bra hjälp hos kiropraktor för smärtor mellan skulderbladen och akuta smärtor som strålar fram till bröstet. Kiropraktorns viktigaste uppgift är att utesluta allvarligare orsaker.

 

 

Ryggvärk och kiropraktik vid graviditet

Under graviditeten genomgår kroppen stora förändringar på relativt kort tid. För att kunna bemöta dessa förändringar på bästa möjliga vis är det av stor vikt att ha väl fungerande bäcken-, korsrygg- och höftkomplex samt en balanserad ryggrad för att öka kroppens förmåga till att anpassa sig till förändringarna utan att få kraftiga rygg- och bäckensmärtor. Syftet med kiropraktisk behandling under graviditeten är att minska eventuella graviditetsrelaterade smärtor från ryggen.

 

Man med smärta som håller handen på ryggen