013 – 482 04 40

THOMAS LINDBERG, BSc (Hons), MSc (Chiropractic), DC, CCEP

Legitimerad Kiropraktor
Medlem i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)

Thomas utexaminerades som kiropraktor 2003 från AECC, Portsmouth University i England efter 5 års heltidsstudier. Efter att ha arbetat i 14 år på Ryggakuten i Norrköping, där han fortsatt är verksam, öppnar han nu en egen klinik i Linköping.

Thomas har under åren fortlöpande genomgått vidareutbildning och har bland annat erhållit en certifiering i kiropraktisk extremitetsbehandling (CCEP) som inriktar sig på behandling av besvär från axel-, armbågs-, hand-, höft-, knä-, och fotleder samt även käkledsproblematik.

För närvarande håller Thomas på att avsluta en certifiering i Postural Neurologi samt fördjupning i besvär relaterat till det vestibulära systemet och yrselproblematik.

Ledord som kompetens, kunskap, resultat och omhändertagande är något som genomsyrar Thomas arbete som kiropraktor.

Förutom sin passion för kiropraktoryrket är Thomas, som många andra föräldrar med barn med ett stort idrottsintresse, engagerad i föreningslivet som ledare inom både fotboll och ishockey.

Våra mål

Vår filosofi

Kroppen är självläkande och självreglerande med en inre strävan efter en naturlig balans, eller homeostas, som regleras av nervsystemet. Hjärnan och kroppen har ett symbiotisk förhållande där hjärnan behöver rörelsestimulans för optimal funktion, och kroppen, som är skapt för rörelse, i sin tur behöver rörelse för att upprätthålla god funktion och hälsa.

Nervsystemet har en nära koppling till ryggraden. Som en följd därav får varje störning av kroppens naturliga balans effekter på just ryggraden. Därmed har ryggradens funktion en central betydelse hos Kiropraxis.

Vi utgår från att:

  • Nervsystemet är kroppens överordnade system
  • Nedsatt funktion i rörelseapparaten orsakar nedsatt funktion i nervsystemet
  • Kroppen är självreglerande och självläkande

Kiropraktorns roll är att optimera funktion och främja god rygghälsa.

Liksom ingen människa är den andra lik, så finns det inget behandlingsförlopp som är identiskt med ett annat. För att uppnå bästa resultat krävs ett nära samarbete mellan kiropraktorn och dig som patient för att uppnå bästa möjliga resultat.

För att säkerställa att du får kiropraktisk vård av högsta kvalitet och säkerhet arbetar vi aktivt för kontinuerlig vidareutbildning. På så sätt kan vi omsätta den senaste forskningen i praktiken och förbättra arbetsmetoderna på Kiropraxis.

Hos oss kommer din hälsa alltid i första hand, vi ser till att du får den behandling som hjälper dig att uppnå ditt mål, oavsett vad det är.

Kiropraxis vårdideologi

Vi erbjuder en modern, förebyggande kiropraktisk vård för rygghälsa. Den är individanpassad och har fokus på långsiktighet. Detta kräver kontinuitet i form av regelbundna kontroller och god egenvård. Rätt genomförd är det såväl den bästa som den mest prisvärda kiropraktorvården för rygghälsa.

Vi förespråkar delaktighet i såväl besluts- som behandlingsprocessen. Därför kommer vi alltid att redogöra för vad vi hittar.

Vi kommer också erbjuda ett eller flera förslag på hur det ska åtgärdas. Vi strävar efter att ge dig en god informationsgrund för vad som kan vara möjligt att uppnå med kiropraktisk hälsovård så att du kan fatta ett välgrundat beslut om vad ditt mål är med behandlingen hos oss. När vi kommit överens om ett åtgärdsprogram så är det viktigt att detta följs samt att rekommenderad egenvård efterlevs. Då kan vi tillsammans få dig tillbaka till en rörligare och friskare tillvaro så fort som möjligt.

Hör av dig!