013 – 482 04 40

Symtom är framför allt ett uttryck för ett oönskat, upplevt tillstånd som uttrycks av patienten själv. Genom analys av en kombination av olika symtom och tecken ställer man en diagnos, eller en hypotes om den bakomliggande orsaken. Detta ligger sedan till grund för valet av olika former av behandling.

På de underliggande sidorna kan du hitta ett urval av symtom från rörelseapparaten som patienter vanligen söker till kiropraktorn med. Vi hoppas att du har nytta av informationen nedan. Om du är osäker på om en kiropraktor kan hjälpa dig är du välkommen att kontakta oss.

Vanliga besvär

Höft/ben

Nacke/huvud

Rygg

Skuldra/arm

Hör av dig!