Höft/ben

013 – 482 04 40

Knäproblem

Knäsmärtor är många gånger sekundära till dysfunktioner längre ned- eller högre upp i rörelsekedjan. Knäproblem kan ofta vara en sekundär effekt av en dåligt fungerande höft eller fotled. Det är därför viktigt att göra en noggrann undersökning för att klargöra orsaken till knäsmärtorna. Vanliga knäproblem är löparknä, patellofemoralt smärtsyndrom och hopparknä.

 

Patellofemoralt smärtsyndrom

Detta är ett smärttillstånd med främre knäsmärtor som orsakas av flera olika faktorer som ännu inte är helt kartlagda. Det är därför viktigt att finna orsaken till smärtan genom en grundlig diagnos. Den främsta smärtkällan är när knäskålens baksida trycks mot lårbenets yta, om brosket på lårbenet försämrats och inte skyddar benet. Andra orsaker kan vara inflammation i ledkapsel då ledhinnan spänns ut, benförtjockning vid olika typer av belastning och felaktig sträckmekanism i knäleden

Smärtan upplevs vid ansträngning och belastning i knäleden och bakom knäskålen. Smärtan är mer intensiv vid gång och löpning nedför och uppför backar och trappor, samt vid huksittande. Att resa sig från längre stillasittande kan vara smärtsamt. En lätt svullnad i knäet kan förekomma. Vid skada på ledbrosket på knäskålens baksida (chondromalacia patellae) upplevs smärta i knäet vid gående och det kan ”knaka till” under knäskålen då knäleden böjs/sträcks. Chondramalacia kan debutera i 10- till 25-års åldern.

 

Hopparknä

Hopparknä (Tendinitis Ligamentum Patellae, Jumpers knee) är partiell bristning eller överbelastning i knäskålssenan (patellarsenan) vilket kan leda till inflammation eller skador i senan som kan ge en smärta. Skadan är vanlig hos de som idrottar mycket då det sker en omfattande belastning av senan. I det sämsta fall svullnar hela ligamentet och blir mycket tjockt, fast och ömt. Forskning har visat på att de flesta som får ont av hopparknä inte har en aktiv inflammation i området.

 

Symtom

Vid hopparknä upplevs smärta och ömhet över nedre delen av knäskålen som förvärras vid aktivitet, och efter fortsatt hård träning består smärtan även vid vila. Ömheten kan vara avgränsad och smärtan är mer distinkt vid tryck på övre delen av knäskålen då benet är utsträckt. Även över delen av knäskålen kan vara svullen.

 

Behandling

Val av behandling vid kroniskt hopparknä är stötvågsbehandling. Vi rekommenderar även excentriskträning och stretching i rehabiliterande och förebyggande syfte.

 

 

Höftproblem

Dysfunktion i de nedre extremiteterna har en nästan unik förmåga att orsaka biomekaniska och neuromuskuloskeletala problem som manifesterar sig som höft-, knä-,och fotsmärtor men även som rygg-, eller skuldersmärtor. Dessutom har dålig hållning och dålig bålstabilitet en stor inverkan på funktionen av nedre extremiteten. Bäckengördeln bildar en länk mellan ryggraden och nedre extremiteterna. Mycket av din tyngd vilar på höftlederna som bildas mellan ledskålen i bäckenet och höftkulan. Musklerna runt höften är viktiga för stabiliteten och styrkan i höften samt för rörelseutvecklingen av höftleden under kontroll av nervsystemet.

Höftproblem är tyvärr inte ovanliga och orsakerna är många och handlar inte alltid om förslitning i höftleden. Många gånger rör det sig om irriterad, inflammerad och överbelastad muskulatur som kan vara en följd av dålig funktion i ryggraden och kontroll av ryggradens och bålens muskulatur och stabiliserande funktion. Ibland kan höftsmärtorna ha sitt ursprung i en dysfunktionell fotled eller en fotskada och orsakat ett försämrat rörelsemönster och överbelastning av höften som en konsekvens. En kiropraktor gör en noggrann undersökning av höftlederna samt muskler och leder i området och av närliggande områden innan behandling påbörjas.

 

 

Kiropraktisk behandling av idrottsskador

Kiropraktorn är utbildad att undersöka, bedöma och diagnostisera både akuta och mer långvariga belastningsskador. Detta betyder att du tryggt kan komma till Kiropraxis för akut, förebyggande eller prestationsförbättrade behandling. Kiropraktorn är medlem i Idrottskiropraktik i Sverige (IKS)

Bild som föreställer ben och fot