Nacke/huvud

013 – 482 04 40

Nacksmärtor / Nackspärr

Akut nacksmärtor eller s.k. nackspärr uppstår vanligen plötsligt och utan någon yttre orsak eller direkt skada. Ofta har låsningen av nacken bakomliggande orsaker som har utvecklat funktionsrubbningar i nackens muskulatur och leder under en längre tid. Orsaker kan vara spänningar på grund av stress, intensiv koncentration under en tid, irritation, buller eller dåliga ljusförhållanden. Problem med synen kan orsaka muskelspänningar i nackmuskulaturen. Andra orsaker kan vara obekväma arbetsställningar, statiskt och ensidigt arbete etc.

 

Kroniska nacksmärtor

Om nacksmärtorna varar i över tre månader säger man att smärtorna är kroniska. Kroniska smärtor efter nackskador är vanligt. Många blir naturligt nog rädda att röra nacken efter en skada eller går in i en ond cirkel med ett stelt och onaturligt rörelsemönster för att slippa smärta. Därför avråder man idag från användande av nackkrage efter akuta skador.

 

Cervikogen huvudvärk

En form av huvudvärk som orsakas av låsningar i nackens övre leder som ger huvudvärk, nacksmärtor och en stel muskulatur i övre delen av nacken.

 

De flesta med symtom som nacksmärtor har stor hjälp av kiropraktorbehandling. Kiropraktorn är utbildad i nackens mekanik och vet vilken behandling som är lämplig. En kiropraktor kan även hänvisa till annan professionell hjälp om problemet inte anses komma från lederna och musklerna. Nyare forskning visar att en tidig, aktiv behandlingsform är effektfull.

 

Observera!

Har du hög feber och uttalade smärtor när du böjer nacken, bör du snarast uppsöka läkare för att utesluta hjärnhinneinflammation.

 

Whiplash

Whiplash eller ”pisksnärtskada” är en skada i nacken som ofta ger nacksmärta och huvudvärk i varierande grad. Vanligast är att skadan uppkommer i samband med trafikolyckor och då särskilt vid kollision bakifrån. Whiplash uppkommer då av att huvudet kastas bakåt och nacken och halsen sträcks först bakåt och sedan slungas huvudet framåt och nacken böjs framåt med hård kraft. Nacksmärta och nedsatt funktion efter en whiplashskada är vanligt och många har besvär mer än ett år efter skadan. Kiropraktisk behandling kan minimera smärtan under läkningstiden men också påskynda själva läkningsprocessen. De vanligaste symtomen är nack- och huvudvärk, men även problem med att fokusera blicken, ringningar i öronen, illamående och yrsel. Stickningar/domningar i armar eller andra delar av kroppen kan också förkomma.

 

 

Huvudvärk

Huvudvärk beror sällan på en allvarlig underliggande sjukdom, men kraftig och ihållande huvudvärk ska alltid tas på allvar. Detta gäller speciellt barn och personer som plötsligt eller gradvis får huvudvärk utan att ha haft besvär tidigare.

Det finns ett flertal olika huvudvärksdiagnoser. Vanliga typer av huvudvärk är:

 • Spänningshuvudvärk
  • Detta är den vanligaste formen av huvudvärk och drabbar människor i alla åldrar. Värken är oftast molande av mild till måttlig intensitet och beskrivs ofta som ett stramt band eller ett tryck runt huvudet på båda sidorna. Vanligtvis förkommer inget illamående eller någon förvarning. Vanliga orsaker är muskelspänningar i nacke, skulderpartierna och även stress.
 • Nackutlöst huvudvärk eller så kallad cervikogen huvudvärk
  • Värken sitter oftast på ena sida av huvudet och förväxlas många gånger med migrän. Nackhuvudvärken kan ge ljus- och ljudkänslighet men inte lika uttalat som vid migrän. Vanliga orsaker är funktionsstörningar eller så kallade låsningar i nackens leder, som kan förvärras av dålig hållning, onaturliga nackställningar eller nackrörelser. Nackhuvudvärk är även förknippat med stramhet och muskelspänningar i övre delen av nacken.
 • Migrän
  • Föregås ofta av karakteristiska synfältsfenomen som flimmer, prickar och blixtsken som förvarnar om den annalkande migränattacken. Smärtan beskrivs ofta som pulserande och ofta ensidig. Smärtan är ofta intensiv och förvärras av ansträngning. Även illamående och överkänslighet för ljud- och ljus är vanligt förekommande.
 • Medicininducerad huvudvärk
  • Långvarigt och intensivt användande av värktabletter hör till en av de vanligaste orsakerna till kronisk huvudvärk.

Behandling av huvudvärk inom primärvården är vanligtvis med mediciner eller värktabletter. Forskning har dock visat att kiropraktisk behandling kan ha lika god förebyggande effekt mot migrän som behandling med mediciner.

 

 

Yrsel

Yrsel är en generell beskrivning av en sinnesvilla som innehåller en upplevelse av rörelser. De flesta av oss har någon gång upplevt yrsel, man känner sig vinglig, instabil och upplever en svajande känsla eller ostadighetskänsla. Vertigo är en mer intensiv yrsel, med känslan av att antingen omgivningen eller man själv snurrar runt eller en karuselliknande känsla.

 

Balansen är beroende av information från ögon, balansorgan och kroppens muskler och leder och framför allt nacken. De flesta orsakerna till yrsel är vanligtvis ofarliga och kan ha en koppling till en funktionsnedsättning i nacken.

Om yrseln följs av nedsatt hörsel, öronsus, försämrad syn, feber, svår huvudvärk, hjärtklappning, bröstsmärtor eller andningssvårigheter bör du kontakta läkare.

 

Kiropraktorn gör en grundlig undersökning för att ta reda på vilken slags yrsel du lider av. I de fall hela eller delar av orsaken till problemet kan härledas till nacken kommer kiropraktorn kunna ge dig en effektiv och trygg behandling av det som stör balansapparaten.

Kvinna med smärta som håller på sin panna