013 – 482 04 40

Kiropraktik

Ordet kiropraktik kommer från grekiskans chiro – händer, praktos – att göra. Kiropraktik är ett primärvårdsgivande yrke med rygghälsa och ryggradsrelaterade besvär som expertområde, och även världens tredje största primärvårdsyrke efter läkare och tandläkare och ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att yrkeskåren uppvisar hög säkerhet och vetenskapligt dokumenterad behandlingseffekt. Kiropraktorn har en hög yrkesspecialisering inom hälsa och sjukdom i rörelseapparaten samt nervsystemet och har därtill mycket goda röntgenkunskaper.

Verksamhetsområdet innefattar diagnostik, förebyggande åtgärder, behandling och rehabilitering av funktionella besvär från rörelseapparaten. Symtom från rörelseapparaten är en av de vanligaste orsakerna till hälsoproblem i Sverige. Kostnaderna som detta medför är enorma både för den enskilda personen och för samhället. I genomsnitt behandlar en kiropraktor 18 gånger så många ryggpatienter som en allmänläkare och nio gånger så många som en sjukgymnast (Lönnberg, 1997)

Kiropraktisk behandling

Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att förbättra eller upprätthålla funktionen i rörelseapparaten och på så vis bidra till ökad livskvalitet för individen och minska kostnaderna för samhället i stort.

Den karaktäristiska behandlingsmetoden är kiropraktisk manipulationsbehandling eller så kallade kiropraktisk justering som består av olika exakta handgrepp. Under behandlingen får du också råd och träningsprogram som är specifikt anpassade efter din problematik. Antalet behandlingar som krävs beror på vilka besvär du har och hur länge du haft dem.

Första besöket

Vid första besöket ber vi dig komma 10 minuter innan avtalad tid för att fylla i ett formulär. När man träffar kiropraktorn första gången görs en noggrann utredning och du får berätta om dina besvär, din hälsa och din livsstil. En del frågor kan verka irrelevanta, men nödvändiga för att få en övergripande bild av din hälsa och kunna ställa rätt diagnos. Vi vill även veta vilka receptbelagda och receptfria mediciner du tar på regelbunden basis.

Därefter följer en noggrann undersökning. Förutom ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska undersökningen av inspektion, palpationstekniker och funktionella tester. Tillsammans hjälper undersökningsmetoderna till att bekräfta eller utesluta möjliga diagnoser.

När kiropraktorn har sammanställt all information får du en ingående förklaring om vad vi har hittat, möjliga orsaker och hur problemet kan behandlas. Om kiropraktisk behandling lämpar sig för det aktuella besväret presenteras en behandlingsplan.

Kiropraktorn behandlar ofta besvär som ryggvärk, nackspärr, ryggskott, smärta mellan skulderbladen, spänningshuvudvärk, stela axlar och nacke, diskproblem, domningar och stickningar i armar och ben, ischias, med mera.

Faser i behandlingen

Man med ryggont som håller handen på sin rygg

Akut, symtomlindrande fas

Detta är en inledande fas med fokus på att lindra symtom och påbörja korrigering av felfunktioner. Denna fasen varar vanligtvis en till fyra veckor. Beroende på om dina besvär är nytillkomna eller har varit långvariga varierar behandlingsfrekvensen mellan 1-3 gånger per vecka. Symtomen minskar vanligtvis markant under denna fas.

Kvinnohänder som håller stabiliserande om en mans nacke och panna

Stabiliserande fas
(korrigera dysfunktion)

Besväret har börjat att stabilisera sig och behandlingen syftar till att korrigera det underliggande problemet, rehabilitera och optimera funktion för att minska risken för återfall. I den här fasen kan man med fördel introducera övningar specifikt anpassade för din problematik. Det är i den här fasen som nya rörelsemönster och ”vanor” börjar tränas in.

Magparti, bröstparti och hals på man

Förebyggande och funktionsupprätthållande fas

Detta är en mer proaktiv fas med förbyggande kiropraktisk vård och hälsostrategier där fokus är att förhindra återfall och upprätthålla god rygghälsa. Denna fasen består vanligtvis av regelbundna, förbyggande kontroller och varar så länge som du själv vill dra nytta av denna strategi. Frekvensen av kontrollerna är beroende av din livsstil och påverkas också i stor utsträckning av vilket ansvar du själv tar för din rygghälsa.

Hör av dig!