Skuldra/arm

013 – 482 04 40

Axel- och skulderproblem

Smärtor i skuldror och axlar är mycket vanliga. De kan ha flera orsaker som kan diagnostiseras och behandlas av en kiropraktor.

Alla armrörelser är beroende av en bra och normal rörelse i rygg, skulderblad, nyckelben och axlar. Om skulderbladsmekanismen inte fungerar kommer detta att ge felbelastningar som på lång sikt kan förorsaka smärtor i nacke, rygg, axlar och armar.

Den gemensamma nämnaren för de vanligaste skuldersmärtorna är akut skada eller felbelastning över en tid. Skulderbladens ställning och stödmuskulatur spelar en speciellt viktig roll vid alla armrörelser.

Ensidiga arbetsställningar medför ofta att armarna hålls ut lite från sidan av kroppen, med runda, framåtböjda armar. En del av den stabiliserande axelmuskulaturen överbelastas då och det kan bli trångt för senorna som går under nyckelbenet fram till själva kulleden i axeln. Med tiden kan det lätt uppstå inflammationer och slitage i senor och leder.

 

Vanliga axel- och skulderdiagnoser

Muskelsmärtor (axel- och skuldermyalgi)

Detta är något som de flesta av oss har upplevt. Om muskulaturen felbelastas en längre tid kommer det att bildas så kallade triggerpunkter i muskulaturen. Kiropraktorn är expert på att hitta dessa och behandla de felbelastade och dysfunktionella musklerna

Man skiljer på aktiva och latenta triggerpunkter. Aktiva kan ge ständig smärta från muskeln medan latenta ger smärta först vid tryck, aktivitet eller belastning.

Vid alla axel- och skulderdiagnoser är det mycket viktigt att avlägsna de ledlåsningar i nacke och rygg som ger felbelastning. Då balanseras muskulaturen, vilket ger ett normalt rörelsemönster.

 

Akuta axelskador

Dessa skador uppkommer i samband med fall och kollisioner. I några idrotter, exempelvis ishockey, är var femte skada en axel eller skulderskada.

Vid fallskador hos yngre människor är det nyckelbensfrakturer som dominerar. Hos ungdom och yngre vuxna är skador i leden mellan nyckelbenet och skulderbladet samt att axeln hoppar ur led vanligast. I medelåldern är det däremot oftast skador på axelapparatens muskler och senor som är vanligast, medan det hos äldre är frakturer som dominerar. Detta gäller speciellt kvinnor med benskörhet.

 

Seninflammation i axlarna

Det är senorna till de största närliggande musklerna som stabiliserar axelleden som oftast inflammeras. När några av senorna är inflammerade uppstår smärtor då muskeln används. En slemsäck som smörjer rörelsen mellan musklerna i axeln kan ibland också bli inflammerad.

 

Vanliga symtom

Skarp smärta i axlarna när man lyfter armarna från sidan och upp, särskilt mer än 90 grader. Smärta under natten, speciellt om man ligger på axeln. Värk i överarmen rakt nedanför axeln och ibland även ned i underarmen och handen. Svullen, varm och öm muskulatur är också vanligt.

 

Behandling

Syftet med behandling är att minska smärtan och återupprätta normal funktion i rörelseapparaten och nervsystemet.

Vid axelsmärtor kommer kiropraktorn att behandla det som har nedsatt funktion, vilket inte alltid är där smärtan sitter. Det kan alltså innebära att man förutom att behandla axlarna lokalt, även stimulerar blodcirkulationen för att minska inflammationen, men också återupprätta rörligheten i exempelvis nacke, skuldror och leder relaterat till nyckelben.

Huvudsakligen används händerna i själva behandlingen och en rad metoder och tekniker används för att återställa normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem.

Skuldra, arm och hand