013 – 482 04 40

Det övergripande målet med kiropraktisk behandling är att återställa normal ledfunktion samt att reducera smärta och främja generell hälsa. Kiropraktisk ledbehandling kan beskrivas som en snabb, precis och kontrollerad, passiv töjning av strukturerna kring leden, vilket resulterar i en omedelbar reflexmässig avslappning av överspänd, djup muskulatur. Forskning har även visat att sådan manipulationsbehandling kan resultera i omedelbar smärtdämpning genom neurofysiologiska mekanismer (Randoll et al, 2017).

Ryggradsrelaterade smärtor resulterar ofta i att det uppstår förändringar i muskulaturens egenskaper. Dessa förändringar kan kvarstå efter att smärtan gett med sig. Därför använder vi oss också av ett behandlings- och rehabiliteringssystem som kallas ATM2.

Detta är en stående behandlingsbänk som används i syfte att normalisera ryggmuskulaturens sätt att arbeta, vilket kan resultera i omedelbar symtomlindring och ökad rörlighet.

Vi utgår från en neurofysiologisk behandlingsmodell för att individualisera rehabiliteringsövningar till just dina behov. Träningen kan bestå av övningar för hållningskorrigering, rygg- och bålstabiliserande träning och funktionell neurologiskt baserad träning. Alla människor har ett nervsystem, men varje individs nervsystem och funktionella kapacitet är beroende av hur det formats av t.ex. upprepade vanor och aktiviteter. Det är därför inte troligt att två personer med liknade symtom kommer att behöva samma typ av behandling för bästa resultat. Vi hjälper just dig mot att uppnå din potential.

Våra tjänster

Kiropraktik

Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att förbättra eller upprätthålla funktionen i rörelseapparaten och på så vis bidra till ökad livskvalitet för individen och minska kostnaderna för samhället i stort. Den karaktäristiska behandlingsmetoden är kiropraktisk manipulationsbehandling eller så kallade kiropraktisk justering som består av olika exakta handgrepp.

Active Therapeutic Movement (ATM2)

Kliniken har investerat i ett behandlings- och rehabiliteringskoncept som kallas ATM2, vars huvudsyfte är att normalisera muskulaturens sätt att arbeta och främja avlastning av utmattad, ömmande och överbelastad muskulatur.

Rehabilitering och träning

Genom kunskap i rygg- och bålstabiliserande träning, funktionell träning och även genom att analysera funktionen av de neurologiska mekanismer som ligger bakom kontrollen av kroppshållningen och balansen, kan vi upprätta rehabiliterings- och träningsprogram som är skräddarsydda till just dina behov.

Tips på egenvård

När du får akuta besvär från nacke eller rygg ska du så snart som möjligt kontakta din kiropraktor för att få en relevant undersökning av dina problem. Att du snabbt kommer under behandling kan påskynda läkningsprocessen så att du kan återgå till ditt vanliga liv.

Hör av dig!